ištrūkis

ištrūkis
1 ìštrūkis sm. (1) 1. nuostolis, išlaidos: Ka anos mergelka mirė, anai didelis ìštrūkis Lkv. Čia man didelis ìštrūkis Skr. Kad kokiam žmogui akį trauk, t. y., kad akis mirkčioja arba trūkčioja, tai toks žmogus ištrūkį turėsiąs arba nuo genčių kas mirsiąs (priet.) LTR. Kad varna prie buto krok, ištrūkio bus (kas padvės) (priet.) LTR. Turėsi tu šįmet ìštrūkį, t. y. ištruks pelnas, ką galėjai pelnyti J. Kupčystei nemenkas ištrūkis iš to pasidarytų LC1879,33. Kirvaičiui šituom nuopuoliu didis ištrūkis pasidarė LC1880,17. Mažas būs ìštrūkis, kad ir išeisi nu mūsų Šll. Todėl tolydžiaus ir už atpildymą šito ištrūkio bus užrūpinta Kel1882,314. 2. ištrūkimas, pasišalinimas (nuo darbo): Ìštrūkiais nu laukų darbo meistravo[ja] Šll. Ta skaudžiai ištiktoji mokytojo giminė šįmet jau tankiaus tokiais sunkiais ištrūkiais atlankoma LC1888,46. 3. įtrūkimas: Nuo neuroepitelio žuvimo pasidaro akipločio ištrūkių arba aklų vietų P.Aviž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ištrūkis — i̇̀štrūkis dkt. Aki̇̀pločio i̇̀štrūkis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ištrūkis — 2 ìštrūkis sm. (1) darnus traukimas: Tie arkliai netura gero ìštrūkio Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apturėtojas — ( is K; D.Pošk, N), a smob. (1) KŽ; Sut kas ką gauna, įgyja, pasidaro savininku: Įgytojas, apturėtojas, gautojas SD160. Sodybų apturėtojai prš. Ežero apturėtojis LC1878,37. To dvaro apturėtojai … didis ištrūkis per tai pasidarė LC1879,22.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”